Valkompass 2022

Sverige står inför stora utmaningar med ökad fattigdom och växande klyftor, ibland med hemlöshet som följd. Det ekonomiska och sociala utanförskapet riskerar att minska tilliten i samhället och öka konflikterna. På sikt kan det hota demokratin.

Stadsmissionen har kartlagt hur riksdagspartierna vill ta sig an dessa utmaningar. Vi har valt ut 12 frågor rörande hemlöshet och fattigdom. Varje fråga inleds med en problembeskrivning och besvaras sedan med Ja eller Nej samt kommentar. Partierna har givits möjlighet att dubbelkolla och justera.
Valenkät – undersökning genomförd mellan juni och augusti 2022. Partierna presenteras i bokstavsordning.